Корпоративний венчурний інвестиційний фонд (КІФ) – оптимальний фінансовий інструмент для реалізації інвестиційних проектів, фінансування бізнесу. Це юридична особа, яка утворюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування. Активами КІФ керує професійний учасник фондового ринку, який має відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), компанія з управління активами (КУА).

Згідно п. 141.6.1. Податкового кодексу України «звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо)».

Згідно п. 167.5.4. Податкового кодексу України, доходи фізичної особи у вигляді дивідендів по акціях, нарахованих інститутами спільного інвестування, оподатковуються у половинному розмірі ставки податку на доходи фізичних осіб, тобто у розмірі 9%, що з урахуванням відсутності податку на прибуток по операціях з активами Фонду, є найнижчою ставкою податку на доходи фізичних осіб!

Згідно ст.48 Закону України «Про інститути спільного інвестування» «венчурний фонд має право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштів венчурного фонду можуть надаватися тільки юридичним особам, за умови що не менш як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить такому венчурному фонду.»

Згідно ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» «інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва. Інші способи фінансування будівництва таких об’єктів визначаються виключно законами.»

Саме тому інвестиційні фонди вже багато років успішно використовуються бізнесом для фінансування будівництва та в інших проектах, оптимізації оподаткування тощо.

Ми створимо для Вас венчурний КІФ, як ефективний інструмент у Ваших проектах. Маючи багаторічний успішний досвід у сфері фінансів та інвестицій, ми дозволимо Вам уникнути багатьох помилок, які інколи можуть коштувати занадто дорого. Вартість наших послуг Вас приємно здивує, наші тарифи прозорі та зрозумілі.