Корпоративний венчурний інвестиційний фонд (КІФ) – оптимальний фінансовий інструмент для професійного інвестування. Це юридична особа, яка утворюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування. Активами КІФ керує професійний учасник фондового ринку, який має відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), компанія з управління активами (КУА).

Згідно ст.4 Закону України «Про інститути спільного інвестування», фізична особа може бути учасником венчурного КІФ за умови придбання цінних паперів такого фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих цінних паперів складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня 2014 року, тобто не менше ніж 1 827 000 грн.

Для захисту прав учасників корпоративного фонду та контролю за його діяльністю, виконанням умов регламенту, інвестиційної декларації та договору про управління активами створюється Наглядова рада корпоративного фонду.

Головною перевагою КІФ є звільнення операцій з його активами від податку на прибуток (згідно п. 141.6.1. Податкового кодексу України).

Також, згідно п. 167.5.4. Податкового кодексу України, доходи фізичної особи у вигляді дивідендів по акціях, нарахованих інститутами спільного інвестування, оподатковуються у половинному розмірі ставки податку на доходи фізичних осіб, тобто у розмірі 9%, що з урахуванням відсутності податку на прибуток по операціях з активами Фонду, є найнижчою ставкою податку на доходи фізичних осіб!

07.02.2019 р. вступив в дію Закон України «Про валюту і валютні операції» – сталася подія яку важко переоцінити – вперше громадяни України отримали можливість вільно інвестувати за кордон та мати легальне підтвердження права власності – виписку від зберігача, якщо, наприклад, активом є цінні папери іноземних емітентів. При чому фізична особа має можливість без отримання індивідуальної ліцензії НБУ інвестувати за кордон не більше 200 000 євро на рік, тоді як юридична – 2 000 000 євро. (згідно п. 88-89 Постанови НБУ № 5 від 02.01.2019 р. «Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті»).

В той же час, активи венчурного КІФ можуть на 100% складатися, у тому числі, з цінних паперів іноземних емітентів, а також з нерухомості, ОВДП, корпоративних прав, банківських металів та інших активів. Це означає що у Вас є можливість стати власником, у тому числі, акцій найвеличніших світових компаній, які виробляють найкращі товари у світі, регулярно сплачують дивіденди у середньому у розмірі 2-6% на рік від ринкової ціни на акції.

Ми створимо для Вас венчурний КІФ, як приватний інвестиційний фонд, з подальшим управлінням його активами. В особі КУА, за адекватну плату, Ви отримаєте професійного інвестиційного консультанта та керуючого активами, який створить умови для захисту, збереження та примноження Вашого капіталу.